Styret

Styret i Kiwanisåret  2017 – 2018

 

President             Vivian Andersen

Neste president    Ikke valgt

Forrige president  Vivian Andersenl

Sekretær              Unni Låge Hansen

Kasserer              Karin Fosse

Styremedlem        Marit Skau (leder programkomiteen)

Styremedlem        Berit Svendsen (leder aksjonskomiteen)

Styremedlem        Randi Hegdahl (leder humanitærkomiteen)

Andre tillitsvalgte:

IT- ansvarlig:     Karin Fosse

Revisorer:         Ingrid Grønhaug og Annie Gustavsen