Medlemmer

Andersen, Randi Kirsten

Andersen, Vivian

Becker, Åse

Bruun, Brit

Dreyer, Kari Margrethe

Finsand, Main

Fjørstad, Anita

Fosse, Karin

Gladsø, Bittemor

Grønhaug, Ingrid

Gustavsen, Annie

Hansen, Unni Låge

Halle, Ruth Åse

Hegdahl, Randi

Høksnes, Gerd Unni

Jacobsen, Kjersti

Karlsen, Åse Margrethe

Klepaker, Grete Wisting

Lange, Mona Lill Homanberg

Låhne, Inger Lise

Maløen, Inger Johanne

Mathiesen, Jorunn S.

Moen, Brit Trevland

Nygaard, Rigmor

Næss, Berit

Rismyhr, Inger

Saugestad, Gudrun

Skau, Marit

Sivås, Anne Grethe

Skatvedt, Sølvi

Svendsen, Berit

Svennungsen, Gry

Thorød, Wenche Main