Om Kiwanis

Kiwanis er en internasjonal, humanitær organisasjon av frivillige kvinner og menn, som aktivt arbeider for barn og unge, og ble stiftet i USA i 1915.

Klubbene prioriterer humanitære aktiviteter i sitt nærmiljø, men engasjerer seg også internasjonalt, og samarbeider for tiden med UNICEF.

Kiwanis er en åpen organisasjon med nøytral holdning til partipolitikk og religion.  På verdensbasis er det for tiden ca. 600.000 medlemmer (barn, unge, kvinner og menn).

Organisatorisk er klubbene inndelt i Distrikter, som igjen er inndelt i Divisjoner.

Distrikt Norden (Norge, Sverige, Danmark) har 69 klubber med til sammen ca. 1400 medlemmer.

Divisjon Vestfold har 10 klubber.

Nederst på siden finner du lenker til Kiwanis International (KI) og Kiwanis International European Federation (KIEF).  Det er også en lenke til Distrikct Nordens nettsted (KIDN).

Adresser til andre distrikter  i KIEF finner du her: https://kiwanis.no/kommunikasjon/diverse.

På alle ovennevnte nettsider finner du all den informasjon du måtte ønske.