Humanitære aktiviteter

Kiwanisdukken

Kiwanisdukken

Klubben stapper og pakker Kiwanisdukker for utdeling til barneavdelinger på sykehus, til legekontorer, helsestasjoner og ambulansetjenesten. Hensikten med Kiwanisdukken er å hjelpe barna.  Når barnet får en Kiwanisdukke kan den tjene mange hensikter.  Barnet kan tegne på Kiwanisdukken og på den måten gi uttrykk for sin følelser. Det kan også vise på dukken hvor det gjør vondt, slik at voksne lettere kan snakke med barnet om smertene.

Kiwanisdukken brukes også når «Barn som pårørende» skal forklares hva som skjer når for eksempel en av foreldrene er alvorlig syk.

Da dukken er myk og god å klemme på, kan den være en trøst når barnet er engstelig.

 

 

 

Kiwanis-dagen

En av våre andre humanitære aktiviteter er Kiwanis-dagen som er et samarbeidsprosjekt med Kiwanis Club Sandefjord.

Kiwanis-dagen arrangeres hvert år siste lørdag i august. Da inviterer vi funksjonshemmede barn og unge til Kurbadet i Sandefjord hvor det foregår idrettsleker (tilpasset funksjonshemmede), underholdning og bespisning uten kostnad for deltakere og ledsagere.  De siste års deltaker- og ledsagerantall hat vært ca. 250 personer.

006-På terrassen til Kiwanishytta

 

 

 

 

Klubben vår besøkte Gurvika feriesenter en fin vårkveld.  Her er noen av medlemmene samlet på terrassen til en av Divisjon Vestfolds hytter.  Etter dette besøkhet er det bygd flere nye hytter hvorav Divisjon Vestfold har vært med på å gi økonomisk støtte til en av disse.  Vi støtter også med tilskudd til drift og vedlikehold av feriestedet.

 

 

Siden 2014 har klubbene arrangert juletrefest i Runarhallen for Ups and Downs foreningen. Klubbene står for leie av lokale, servering av mat, underholdning og gang rundt juletre.  Festen avsluttes med nissebesøk.

015-Gagng rundt juletreet mens vi venter på nissen

Lokale humanitære aktiviteter

Det er inngått samarbeid med helsesøstrene i Sandefjord kommune om å yte økonomisk støtte til innkjøp av klær, sportsutstyr, kontingenter til idrettslag eller andre aktiviteter, leirskoleopphold etc. til barn og unge i nærområdet som pga av foreldre/foresattes svake økonomi ikke kan delta i aktiviteter på lik linje med sine jevnaldrende.

For øvrig ytes økonomisk støtte til lokale tiltak for barn og unge i vårt nærmiljø.  Eksempler på ting vi har gitt tilskudd til er skate-rampe på ungdomsskole, nyttårskonsert arrangert av et musikkorps, salgsmesse med musikkinnslag til inntekt for barnehjemmet «My Home» og lekeapparat til familiesenteret på Varden.

Siden våren 2018 har vi hver tirsdag morgen kokt og servert havregrøt til elever på Ranvik ungdomsskole.  Mellom 50 og 60 blide ungdommer møter opp 15 til 20 minutter før skolen begynner for å bli servert en tallerken havregrøt.  Mange ungdommer spiser ikke frokost hjemme, og  forskning viser en sammenheng mellom mangel på mat og økt forekomst av depresjon og angst.  For oss som møter opp på skolen 06.45 er det en utrolig hyggelig start på dagen.